Trầm hương Thịnh Phúc

Cán bộ thuế không được 'ngâm' hồ sơ chuyển nhượng BĐS dù nghi ngờ kê khai giá thấp

16/06/2022 10:21

Tổng cục Thuế yêu cầu các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng Chi cục không trả lại hay kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) dù nghi ngờ kê khai giá thấp hơn thực tế

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Cán bộ thuế không được 'ngâm' hồ sơ chuyển nhượng BĐS dù nghi ngờ kê khai giá thấp

Tổng cục Thuế: Cán bộ thuế không được 'ngâm' hồ sơ chuyển nhượng bất động sản

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị không được trả lại hoặc ngâm hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản của người dân dù nghi ngờ giá kê khai thấp hơn thực tế.

Theo đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế gần đây đã chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tại tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc "tiền phòng hậu kiểm", giúp tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng bất động sản.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết cơ quan ngày nhận phản ánh một số địa phương vẫn còn có hiện tượng cơ quan thuế trả lại hồ sơ, do nghi ngờ có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế.

Để đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Tài chính "tiền phòng, hậu kiểm", Tổng cục Thuế yêu cầu các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng Chi cục không trả lại hay kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ. Trong trường hợp phát hiện rủi ro thì sẽ chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, đại biểu Phan Thái Bình, đoàn Quảng Nam phản ánh về việc nhiều cán bộ thuế yêu cầu tính giá thuế thêm cao hơn kê khai 1,2-1,5 lần, có nơi yêu cầu cao hơn 2 lần mới giải quyết.

Theo ông Bình, các văn bản hướng dẫn kê khai thuế không rõ ràng khiến địa phương mỗi nơi áp dụng một kiểu, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị trả đi, trả lại nhiều lần.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan thuế tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ và lợi ích nộp thuế, đồng thời ý thức được những rủi ro, trách nhiệm khi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không đúng thực tế.

Nguyên tắc “tiền phòng hậu kiểm” được Bộ Tài chính đề ra, vừa giúp tăng độ thông thoáng trong việc xử lý hồ sơ, vừa đảm bảo tính bình đẳng, công khai, minh bạch. Bên cạnh ngành thuế, Bộ Tài chính cũng áp dụng cho thị trường chứng khoán.

Theo Minh Đức/VietNam Finance