Trầm hương Thịnh Phúc

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng nguy cơ 'đắp chiếu' kéo dài

Khu đất 181 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) là 1 trong 4 khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng, được đề xuất bố trí cho cơ quan khác khiến dự án có nguy cơ "đắp chiếu" kéo dài.