Định giá đất theo thị trường: Chọn phương pháp nào để có giá chuẩn?

Theo TS Võ Duy Nghi, để đưa giá đất về giá thị trường, đầu tiên phải có các giải pháp chống gian lận thuế chuyển nhượng bất động sản. Cần sửa đổi hệ thống luật pháp về ngân hàng, bắt buộc các giao dịch mua bán bất động sản phải qua hệ thống ngân hàng, không được phép giao dịch bằng tiền mặt.