Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo không để hình thành các khu dân cư tự phát mới

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, không để hình thành khu dân cư tự phát mới và UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu không có biện pháp xử lý dứt điểm ngay từ khi vụ việc mới phát sinh.