156 dự án bất động sản đề xuất xem xét tháo gỡ vướng mắc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Trong năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đã có 09 Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về 156 dự án bất động sản của 121 chủ đầu tư đề xuất xem xét tháo gỡ vướng mắc trên địa bàn TP. HCM.