Nợ thuế quá hạn, loạt DN bất động sản TP.HCM bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Trong số các doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn có không ít doanh nghiệp bất động sản nợ thuế lớn, có trường hợp nợ thuế hơn 500 tỷ đồng.