Messi bị lừa khi bỏ 35 triệu USD mua khách sạn chờ phá dỡ

Thời điểm đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn, Messi đã bị lừa khi chi 35 triệu USD mua lại một khách sạn xây sai phép và đã có lệnh tháo dỡ.