105 thành phố, thị xã trên cả nước không được phân lô bán nền từ ngày 1-1-2025

23/04/2024 05:05

Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.

105 thành phố, thị xã trên cả nước không được phân lô bán nền từ ngày 1-1-2025 - Ngồn: TTXVN

105 thành phố, thị xã trên cả nước không được phân lô bán nền từ ngày 1-1-2025 - Ngồn: TTXVN

THEO TTXVN

https://tuoitre.vn/105-thanh-pho-thi-xa-tren-ca-nuoc-khong-duoc-phan-lo-ban-nen-tu-ngay-1-1-2025-20240422131703307.htm