Quy định xử phạt cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

31/05/2023 00:11

Khoản 1 và điểm a Khoản 4 Điều 59 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP) quy định về vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
Quy định xử phạt cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
 

Cụ thể, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ; Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c, khoản 1 điều này.

Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt, theo đó, trong nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:

Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, người cho người khác thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động sản, thì có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 3 tháng đến 6 tháng.

Theo Tuệ Minh/Báo Xây dựng 

https://baoxaydung.com.vn/quy-dinh-xu-phat-cho-thue-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-354949.html