Thu nhập shark Hồng Anh giảm từ 500 triệu/tháng xuống còn 81 triệu đồng

11/04/2024 05:05

Thu nhập năm 2023 của ban lãnh đạo TTC Land giảm mạnh trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm tới 72,5% so với năm 2022.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 với kết quả không mấy lạc quan. Phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là ông Đặng Hồng Anh, thường được gọi là shark Hồng Anh trong một chương trình truyền hình về khởi nghiệp.

Lãi sau thuế giảm 72,5%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.500 tỷ đồng

Cụ thể, trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận 371,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 58,4% so với năm trước đó. Ngoài ra, doanh thu tài chính trong năm 2023 là 343,8 tỷ đồng, giảm 15,2%.

Chi phí tài chính ghi nhận mức 305,1 tỷ đồng, giảm 23,4% so với năm 2022. Trong đó chi phí lãi vay lên tới 304,5 tỷ đồng, giảm gần 2%. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 ở mức 108,7 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 72,5% so với năm 2022. Giải trình về chênh lệnh số liệu, TTC Land cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản vì các dự án bất động sản chưa thực hiện bàn giao sản phẩm trong năm 2023.

Thu nhập shark Hồng Anh giảm từ 500 triệu/tháng xuống còn 81 triệu đồng - 1

Lợi nhuận sau thuế của TTC Land giảm 72,5% so với năm 2022 (Ảnh: BCTC).

Hoạt động kinh doanh cốt lõi sụt giảm nên dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp trong năm âm gần 1.586 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, khoản mục này ghi nhận mức âm gần 631 tỷ đồng.

Trong khi đó, dòng tiền tài chính năm 2023 đạt gần 1.084 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Dòng tiền này chủ yếu do tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh. Theo đó, tiền thu từ đi vay ở mức 2.244,7 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land ở mức 10.631 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 20% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng gần 32%.

Bên phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn ghi nhận mức 3.712,1 tỷ đồng, tăng 9,7%. Nợ dài hạn tăng mạnh 44,7%, lên mức 1.793,9 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp là 2.993,7 tỷ đồng, tăng gần 57% so với đầu năm.

Thu nhập lãnh đạo giảm

Trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo TTC Land cũng giảm mạnh. Theo đó, tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm 2023 gần 3,8 tỷ đồng, giảm gần 65% so với năm 2022.

Thu nhập shark Hồng Anh giảm từ 500 triệu/tháng xuống còn 81 triệu đồng - 2

Thu nhập của ban lãnh đạo TTC Land giảm gần 65% so với năm 2022 (Ảnh chụp báo cáo tài chính).

Báo cáo tài chính cũng cho biết thu nhập của ông Đặng Hồng Anh trong năm 2023 vào khoảng 973 triệu đồng, giảm gần 76% so với mức hơn 4 tỷ đồng năm 2022. Nếu tính trung bình, thu nhập của shark Hồng Anh năm vừa qua hơn 81 triệu đồng/tháng, trong khi năm ngoái vào cỡ 500 triệu đồng/tháng.

Tương tự ông Hồng Anh, thu nhập của Tổng giám đốc là ông Võ Quốc Khánh cũng còn 884 triệu đồng, giảm hơn 74% từ mức 3,4 tỷ đồng của năm 2022.

Thành viên duy nhất trong ban lãnh đạo của TTC Land có thu nhập tăng là Chủ tịch HĐQT Huỳnh Bích Ngọc. Năm 2023, thu nhập của bà Ngọc là hơn 1,1 tỷ đồng, tăng gần 44%.

Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2024 giảm 

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vừa công bố, TTC Land đưa ra kế hoạch doanh thu năm nay là 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với mức thực hiện trong năm 2023.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, định hướng năm 2024, TTC Land cho biết sẽ tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm, nghiên cứu và phát triển các hình thức bán hàng đổi mới, phù hợp với thị hiếu của thị trường, mở rộng tiếp cận khách hàng...

Chiến lược tầm nhìn đến năm 2030 của công ty là sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực thị trường phía Nam.

Theo Mộc An/Báo Dân Trí 

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/thu-nhap-shark-hong-anh-giam-tu-500-trieuthang-xuong-con-81-trieu-dong-20240409111114065.htm