Từ năm 2025, người dân cần cập nhật giấy tờ gì khi thay đổi mẫu sổ đỏ, sổ hồng?

05/06/2024 05:05

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thay đổi và dùng chung một mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới, thống nhất đối với tất cả mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất từ 01/01/2025. Trong đó, sẽ có một số giấy tờ liên quan cần điều chỉnh.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Khi thay đổi mẫu Giấy chứng nhận mới, người đang sử dụng giấy Chứng minh nhân dân (CMND) nếu chưa có Căn cước công dân (CCCD) nên đi làm CCCD hoặc thẻ Căn cước bởi từ 2025, Sổ đỏ, sổ hồng mới sẽ không còn sử dụng số Chứng minh nhân dân như hiện nay.

Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 5 dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính đề xuất, từ 01/01/2025, sẽ không còn sử dụng thông tin của giấy Chứng minh nhân dân theo quy định của Luật Căn cước.

Hiện nay, thông tin giấy tờ tùy thân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thể hiện như sau:

- Nếu là giấy Chứng minh nhân dân (CMND): Ghi "CMND số..."

- Nếu là giấy Chứng minh quân đội: Ghi "CMQĐ số:…"

- Nếu là thẻ Căn cước công dân (CCCD): Ghi "CCCD số:…"

- Trường hợp không có giấy CMND hay thẻ CCCD: Ghi "Giấy khai sinh số…"/"Số định danh cá nhân:…"

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước số 26/2023/QH15, giấy CMND còn hạn sử dụng tới hết 31/12/2024 sẽ tiếp tục được sử dụng tới hết 31/12/2024.Từ 01/01/2025, CMND 9 số và 12 số đều sẽ không còn giá trị sử dụng.

Thêm vào đó, mẫu Sổ đỏ, Sổ hồng mới cũng sẽ không sử dụng số CMND để làm thông tin giấy tờ nhân thân như hiện nay. Do vậy, nếu vẫn còn sử dụng CMND thì tới đây, người dân nên cập nhật sang CCCD/thẻ Căn cước để thuận tiện hơn trong các thủ tục liên quan tới giao dịch nhà, đất.

Đối với Giấy chứng nhận đã cấp vẫn sử dụng thông tin từ CMND thì Giấy chứng nhận đó vẫn tiếp tục được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân cấp đổi, điều chỉnh thông tin về CMND/CCCD trên Sổ đỏ, Sổ hồng.

Cũng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung bởi khoản 14, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, việc thay đổi thông tin là số CMND trên Sổ đỏ, Sổ hồng là không bắt buộc. Người dân chỉ cần thực hiện việc cấp đổi khi có nhu cầu.

Theo Minh Minh/Đời sống & Pháp luật