Tổ hợp khách sạn Mường Thanh được Đà Nẵng liệt vào 'sai phạm phức tạp'

Sở Xây dựng Đà Nẵng tham gia xử lý một số công trình xây dựng sai phạm về trật tự xây dựng có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng…