Không bắt buộc giao dịch mua bán bất động sản qua sàn

02/11/2023 05:00

Tại phiên thảo luận ngày 31/10, liên quan đến nội dung sàn giao dịch bất động sản, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều ý kiến đề nghị không quy định bắt buộc mà chỉ khuyến khích giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Theo ông Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh sửa theo hướng: Bỏ quy định về các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản tại Chương VII dự thảo Luật; bổ sung khoản 7 Điều 8 dự thảo Luật về chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản, theo đó “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất thông qua sàn giao dịch bất động sản”.

Cũng theo ông Vũ Hồng Thanh, thực tiễn tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cho thấy các sàn giao dịch bất động sản hiện nay chưa đủ khả năng để bảo đảm tính an toàn pháp lý của giao dịch, đã xuất hiện nhiều trường hợp sàn giao dịch bất động sản có hành vi làm nhiễu loạn thị trường.

Do đó, việc bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản sẽ dẫn đến nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật, không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững.

Không bắt buộc giao dịch mua bán bất động sản qua sàn
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội)
 

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật khi không quy định bắt buộc giao dịch qua sàn, và giấy xác nhận qua sàn có thế thay thế, không cần phải qua công chứng. Nhấn mạnh rằng khi trao cho sàn đúng vai là môi giới thì sẽ phát huy được vai trò của mình, góp phần phát triển và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Đại biểu Cường cho biết, hợp đồng không nên chỉ xác nhận qua công chứng mà có thể xác nhận qua sàn giao dịch bất động sản. Làm rõ cho quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết sàn giao dịch bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong thị trường bất động sản.

Đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị trong Luật lần này phải quy định chặt chẽ hơn về sàn giao dịch bất động sản theo hướng sàn thực hiện chức năng trung gian, chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho người mua và nhà nước, sàn không được tham gia vào mua bán mà được hưởng phí, thù lao môi giới.

Trong khi đó, Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) băn khoăn về điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Tại khoản 1 quy định: người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản Phải có chứng chỉ quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của luật này.

"Vậy người quản lý sàn giao dịch bất động sản ngoài chứng chỉ quản lý điều hành thì cần có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không?", đại biểu nêu câu hỏi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều đại biểu ủng hộ với việc khuyến khích mà không bắt buộc qua sàn giao dịch, đồng thời cần có các quy định nhằm nâng cao năng lực chuyên nghiệp của sàn, chất lượng trình độ của những người hoạt động ở sàn. Ủy ban Kinh tế sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội quy định theo hướng sàn thực hiện chức năng trung gian môi giới, không tham gia vào mua bán.

Theo Huy Tùng/PetroTimes

https://petrotimes.vn/khong-bat-buoc-giao-dich-mua-ban-bat-dong-san-qua-san-698039.html