Các tỉnh phải làm nghiêm việc dành quỹ đất trong dự án cho nhà xã hội

03/04/2023 09:17

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194 về tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Trong đó, đối với xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể là nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 13/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1794 ngày 20/3/2023.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội.

Các tỉnh phải làm nghiêm việc dành quỹ đất trong dự án cho nhà xã hội - 1

Một góc khu đô thị Thành phố Giao lưu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở; Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp và khu kinh tế theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Cũng tại Công điện này, Thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó đặc biệt đẩy mạnh: Nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành "Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội" vào kỳ họp tháng 5/2023.

Bộ Xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu dự án bất động sản.

Bộ Kế hoạch đầu tư, nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở xã hội nói riêng và thị trường bất động sản nói chung, nhất là nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình, người có nhu cầu ở thật.

Theo Trần Kháng/Báo Dân Trí

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/cac-tinh-phai-lam-nghiem-viec-danh-quy-dat-trong-du-an-cho-nha-xa-hoi-20230402153516629.htm