Thu hồi hơn 26,7ha đất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai làm khu tái định cư

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành để thực hiện dự án Khu tái định cư Long Đức.

Thu hồi hơn 26,7ha đất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai làm khu tái định cư
Hơn 26,7ha đất của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành sẽ bị thu hồi để làm dự án Khu tái định cư Long Đức.
 

Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc thu hồi 267.104m2 đất thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 5 xã Long Đức, huyện Long Thành do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Long Đức.

Theo đó, ông Võ Văn Phi giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013; giao UBND xã Long Đức phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai không nhận quyết định thu hồi đất hoặc vắng mặt phải lập biên bản; niêm yết quyết định thu hồi đất tại trụ sở UBND xã Long Đức, tại nơi sinh hoạt của cộng đồng, cư dân.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. Lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho Ban Quản lý dự án huyện Long Thành sau khi có văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND huyện Long Thành và Ban Quản lý huyện Long Thành nộp hồ sơ đầy đủ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo Thiên Nam/Báo Xây dựng

https://baoxaydung.com.vn/thu-hoi-hon-267ha-dat-cua-tong-cong-ty-cao-su-dong-nai-lam-khu-tai-dinh-cu-363475.html

Link nội dung: https://www.realinsider.vn/thu-hoi-hon-267ha-dat-cua-tong-cong-ty-cao-su-dong-nai-lam-khu-tai-dinh-cu-a5198.html