Đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng dành cho các dự án bất động sản đặc biệt

15/02/2023 11:22

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Bộ Xây dựng đề xuất với Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án NƠXH, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Theo Bộ Xây dựng, con số trên tương đương khoảng 10% nhu cầu vốn của giai đoạn 2022 - 2030, cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án NƠXH, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn.

Đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng dành cho các dự án bất động sản đặc biệt
Ảnh minh họa
 

Cũng theo Bộ xây dựng, gói tín dụng này về cơ bản giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013 - 2016 trước đây.

Chi tiết phân bổ gói này chưa được đề cập nhưng Bộ Xây dựng  cho biết sẽ giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2016 khi thị trường gặp khó khăn.

Về chính sách, cũng áp theo chính sách gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, tức khoảng 50% gói tín dụng, tương đương 55.000 tỷ đồng sẽ dành cho chủ đầu tư dự án vay ưu đãi. Đối với người mua NƠXH, nhà ở công nhân, dành khoảng 50% gói tín dụng, tương đương 55.000 tỷ đồng cho khách cá nhân là người mua, thuê mua NƠXH, nhà ở công nhân. Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp để xây dựng chi tiết hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cho biết, hiện có nhiều rào cản trong cơ chế phát triển nhà ở xã hội đang làm phát sinh thủ tục, chi phí. Các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội phải mất 1-2 năm để hoàn thành những thủ tục này. hầu hết các địa phương chưa dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thời gian qua; quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội còn chồng chéo giữa các luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai.

Bộ Xây dựng cũng cho biết cần hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” để tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, khả năng của người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu cao về nhà ở có thể tiếp cận.

Trước đó, năm 2021, Bộ Xây dựng cũng từng nêu đề xuất bổ sung vào chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022 - 2023 gói tín dụng 65.000 tỷ đồng làm nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Gói này bao gồm tín dụng tái cấp vốn cho chủ đầu tư dự án. Song, đến hiện tại, đề xuất này chưa có tiến triển thêm.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị sớm có Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ ngay các khó khăn như vấn đề giao đất, dành quỹ đất cho nhà ở xã hội; chọn chủ đầu tư; ưu đãi cho chủ đầu tư nhà ở xã hội; xác định giá bán, thuê, đối tượng và điều kiện hưởng chính sách.

Nhà ở xã hội được đánh giá là phân khúc góp phần thúc đẩy thị trường địa ốc trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nhiều chuyên gia kỳ vọng vào gói hỗ trợ dành cho phân khúc này.

Theo Huy Tùng/PetroTimes

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/de-xuat-goi-tin-dung-110000-ty-dong-danh-cho-cac-du-an-bat-dong-san-dac-biet-678305.html