Bắc Giang sắp đấu giá hơn 130 lô đất, cao nhất hơn 4,4 tỷ đồng/lô

05/06/2023 07:05

132 lô đất ở huyện Tân Yên và Yên Dũng (Bắc Giang) sẽ được đấu giá vào tháng 6 này. Mức giá khởi điểm cao nhất có lô lên đến hơn 4,4 tỷ đồng.

Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.

Ngày 18/6, Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia và Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 93 lô đất ở tại các xã Phúc Sơn, Lam Cốt, Lan Giới, Hợp Đức, Phúc Hoà, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang).

93 lô đất đấu giá có tổng diện tích 9.626,5 m2. Tổng giá khởi điểm hơn 53,066 tỷ đồng.

Bắc Giang sắp đấu giá nhiều lô đất.

Cụ thể, 65 lô đất tại cụm dân cư Cửa Làng, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, với giá khởi điểm từ 504 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/lô.

6 lô đất tại cụm dân cư Chợ Cũ, thôn Chản, xã Lam Cốt, giá khởi điểm từ 547 - 704 triệu đồng/lô. Diện tích dao động từ 90 đến hơn 132m2.

11 lô đất tại cụm dân cư Đồng Giếng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới, với giá khởi điểm 567 triệu đồng/lô; 4 lô đất tại cụm dân cư Đồng Luyến, thôn Quất, xã Hợp Đức, giá khởi điểm từ 441,2 - 720 triệu đồng/lô.

1 lô đất cụm dân cư Đồng Sỏi, thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức, giá khởi điểm 950 triệu đồng; 6 lô đất tại cụm dân cư thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa, giá khởi điểm từ 671 triệu đồng đến 1,308 tỷ đồng/lô. 

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Nhà Văn hóa huyện Tân Yên.

Cũng trong sáng 18/6, tại hội trường UBND thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng dự kiến sẽ diễn ra cuộc đấu giá 39 lô đất.

Theo thông báo từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, tài sản của đợt đấu giá gồm quyền sử dụng 39 lô tại hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 thị trấn Neo (nay là thị trấn Nham Biền), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích các lô đất là 4.839 m2.

39 lô đất có mức giá khởi điểm từ 935 triệu đồng/lô đến hơn 4,4 tỷ đồng/lô đất. Tổng giá khởi điểm hơn 67,6 tỷ đồng.

Tiền đặt trước từ 150 đến 670 triệu đồng/hồ sơ/lô đất. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ ngày 1-14/6 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, UBND thị trấn Nham Biền.

Hình thức, phương thức đấu giá, cuộc đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.